Problem vid borstningen
Om mellanrumsborsten böjer sig när den förs in mellan tänderna skall man försöka med en mindre storlek.

Det kan finnas tandsten mellan tänderna som hindrar passagen av borsten. Kontakta då din tandläkare.

Om den inre tandköttskanten är högre får borsten inte fri passage. Böj borsten lätt för att underlätta passagen.

För att öka kontrollen när du för in borsten, håll den så nära dess ände som möjligt.

Om borsten fastnar när den dras ut för den upp mot tandköttet där utrymmet är som störst och med en lätt roterande rörelse avlägsna den från tänderna

Borststråna kan fastna mellan tänderna beroende på ojämna fyllningar eller kronkanter. Kontakta då din tandläkare för åtgärd.