Borstens hållbarhet
HUR LÄNGE KAN JAG ANVÄNDA MELLANRUMSBORSTEN
Om mellanrumsborsten används på rätt sätt kan den återanvändas många gånger. Var observant på deformationer och slitage. Då skall borsten bytas.