Personal

   

 

   

Per-Gunnar Thuresson
VD
   

 

Lars-Gunnar Thuresson
Försäljning/Kvalitet
 

   

 

   

Jan Strömberg
Produktion
    

 

Christina Herbertsson
Administration 
 

   

 

   

Anders Henning
Förpackning/Leveranser