Användar-

tips

Visste du att

.De vanligaste orsakerna till tandförluster är karies ( hål i tänderna ) och tandlossning (parodontit). Symtomen på dessa sjukdomar kan vara så obetydliga att allvarlig skada kan uppstå innan de upptäcks.
Dessa sjukdomar är vanligare mellan tänderna , där den vanliga tandborsten har begränsad åtkomlighet.

Tandköttsinflammation orsakas av bakterier som kan avhjälpas med rätt munhygien. Om inte tandköttsinflammationen avhjälps finns risken att den sprider sig djupare och tandlossning uppstår.

Bakteriebeläggningarna avlägsnas med tandborsten på tandens fram och baksida. För att avlägsna bakteriebeläggningar mellan tänderna eller brokonstruktioner och runt tandimplantat används mellanrumsborstar.

Välj rätt borst-
storlek

Mellanrumsborstarna finns i 8 storlekar.

Storleken anger diametern på den tvinnade tråden i borsthuvudet, utan strån.

 • 0,4 mm / ISO 0
 • 0,5 mm / ISO 2
 • 0,6 mm / ISO 3
 • 0,7 mm / ISO 4
 • 0,8 mm / ISO 5
 • 0,9 mm / ISO 5-6
 • 1,2 mm / ISO 6-7
 • 1,5 mm / ISO 8

Borsten skall gå att föra in mellan tänderna med ett lätt motstånd utan att den plastbelagda metalltråden skrapar mot tandytan. Välj ej för stor borste. Det blir trångt och ståltråden i borsten böjer sig lätt och efter ett tag kan nylonstråna lossna. Dessutom kan ståltråden skada tandytan. Prova då en mindre storlek.

Hur används mellanrums-
borstar?

Håll gärna borsten vinkelrätt mot tandraden så att den den går lätt att föra in och ur mellanrummet. Borsta med ett lätt tryck mot tandköttet fram och tillbaka ca. 10 gånger.

Borstarna kan användas med eller utan handtag efter eget tycke.

När används mellanrums-
borstar?

Mellanrumsborsten bör användas före den vanliga tandborsten. Detta för att inte avlägsna det tandkrämsskum innehållande fluor som fastnar mellan tänderna vid vanlig tandborstning.

Använd ej tandkräm på mellanrumsborsten eftersom det kan orsaka onödigt slitage på tandytan.

Förvaring av mellanrums-
borstar

Förvara inte använda borstar tillsammans med oanvända. Skölj borsten med vatten efter användning och förvara den luftigt och torrt till nästa gång.

Den medföljande hylsan kan användas antingen som förlängningsskaft eller som skydd för borsten vid förvaring.

Borstens hållbarhet

HUR LÄNGE KAN JAG ANVÄNDA MELLANRUMSBORSTEN?
Om mellanrumsborsten används på rätt sätt kan den återanvändas många gånger. Var observant på deformationer och slitage. Då skall borsten bytas.

Problem vid borstningen

Om mellanrumsborsten böjer sig när den förs in mellan tänderna skall man försöka med en mindre storlek.

Det kan finnas tandsten mellan tänderna som hindrar passagen av borsten. Kontakta då din tandläkare.

Om den inre tandköttskanten är högre får borsten inte fri passage. Böj borsten lätt för att underlätta passagen.

För att öka kontrollen när du för in borsten, håll den så nära borsthuvudets ände som möjligt.

Om borsten fastnar när den dras ut för den upp mot tandköttet där utrymmet är som störst och med en lätt roterande rörelse avlägsna den från tänderna

Borststråna kan fastna mellan tänderna beroende på ojämna fyllningar eller kronkanter. Kontakta då din tandläkare för åtgärd.

Att använda handtag

1. Sätt i borsten i handtaget.

2. Tryck ihop handtaget med tummen och pekfingret. 

3. Öppna handtaget genom att böja det enligt figuren.

Öppning av förpackning

 1. Vik undan nederdelen av förpackningen enl. bild.
 2. Plastbubblan med borstarna kan då dras ut och användas separat som förvaringsetui åt borstarna eftersom den är öppnings och förslutningsbar. 

Användartips

Visste du att

De vanligaste orsakerna till tandförluster är karies ( hål i tänderna ) och tandlossning (parodontit). Symtomen på dessa sjukdomar kan vara så obetydliga att allvarlig skada kan uppstå innan de upptäcks.
Dessa sjukdomar är vanligare mellan tänderna , där den vanliga tandborsten har begränsad åtkomlighet.

Tandköttsinflammation orsakas av bakterier som kan avhjälpas med rätt munhygien. Om inte tandköttsinflammationen avhjälps finns risken att den sprider sig djupare och tandlossning uppstår.

Bakteriebeläggningarna avlägsnas med tandborsten på tandens fram och baksida. För att avlägsna bakteriebeläggningar mellan tänderna eller brokonstruktioner och runt tandimplantat används mellanrumsborstar.

Välj rätt borststorlek

Mellanrumsborstarna finns i 8 storlekar.

Storleken anger diametern på den tvinnade tråden i borsthuvudet utan strån.

 • 0,4 mm / ISO 0
 • 0,5 mm / ISO 2
 • 0,6 mm / ISO 3
 • 0,7 mm / ISO 4
 • 0,8 mm / ISO 5
 • 0,9 mm / ISO 5-6
 • 1,2 mm / ISO 6-7
 • 1,5 mm / ISO 8

Borsten skall gå att föra in mellan tänderna med ett lätt motstånd utan att den plastbelagda metalltråden skrapar mot tandytan. Välj ej för stor borste. Det blir trångt och ståltråden i borsten böjer sig lätt och efter ett tag kan nylonstråna lossna. Dessutom kan ståltråden skada tandytan. Prova då en mindre storlek.

Hur används mellanrumsborstar?

Håll gärna borsten vinkelrätt mot tandraden så att den den går lätt att föra in och ur mellanrummet Borsta med ett lätt tryck mot tandköttet fram och tillbaka ca. 10 gånger.

Borstarna kan användas med eller utan handtag efter eget tycke.

När används mellanrumsborstar?

Mellanrumsborsten bör användas före den vanliga tandborsten. Detta för att inte avlägsna det tandkrämsskum innehållande fluor som fastnar mellan tänderna vid vanlig tandborstning.

Använd ej tandkräm på mellanrumsborsten eftersom det kan orsaka onödigt slitage på tandytan.

Förvaring av mellanrumsborstar

Förvara inte använda borstar tillsammans med oanvända. Skölj borsten med vatten efter användning och förvara den luftigt och torrt till nästa gång.

Den medföljande hylsan kan användas antingen som förlängningsskaft eller som skydd för borsten vid förvaring.

Borstens hållbarhet

HUR LÄNGE KAN JAG ANVÄNDA MELLANRUMSBORSTEN?
Om mellanrumsborsten används på rätt sätt kan den återanvändas många gånger. Var observant på deformationer och slitage. Då skall borsten bytas.

Problem vid borstningen

Om mellanrumsborsten böjer sig när den förs in mellan tänderna skall man försöka med en mindre storlek.

Det kan finnas tandsten mellan tänderna som hindrar passagen av borsten. Kontakta då din tandläkare.

Om den inre tandköttskanten är högre får borsten inte fri passage. Böj borsten lätt för att underlätta passagen.

För att öka kontrollen när du för in borsten, håll den så nära borsthuvudets ände som möjligt.

Om borsten fastnar när den dras ut för den upp mot tandköttet där utrymmet är som störst och med en lätt roterande rörelse avlägsna den från tänderna.

Borststråna kan fastna mellan tänderna beroende på ojämna fyllningar eller kronkanter. Kontakta då din tandläkare för åtgärd.

Att använda handtag

1. Sätt i borsten i handtaget.

2. Tryck ihop handtaget med tummen och pekfingret. 

3. Öppna handtaget genom att böja det enligt figuren.

Att öppna förpackning

 1. Vik undan nederdelen av förpackningen enl. bild.
 2. Plastbubblan med borstarna kan då dras ut och användas separat som förvaringsetui åt borstarna eftersom den är öppnings och förslutningsbar.