Om oss

DOFT AB är ett företag med rötter från tidigt 70-tal. 1980 startades tillverkning av mellanrumsborstar för tänder åt Apoteksbolaget i Sverige. Produkten har med åren utvecklats för att nå flera användargrupper. Företaget förser idag via Apotek och dentalgrossister den svenska såväl som de utländska marknaderna med sina produkter..

Om oss

DOFT AB är ett företag med rötter från tidigt 70-tal. 1980 startades tillverkning av mellanrumsborstar för tänder åt Apoteksbolaget i Sverige. Produkten har med åren utvecklats för att nå flera användargrupper. Företaget förser idag via Apotek och dentalgrossister den svenska såväl som de utländska marknaderna med sina produkter..

Doft AB: Miljöpolicy

DOFT AB ska miljöanpassa sin verksamhet så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med bolagets åtaganden genom att:

 

 • Låta miljövärdera produkter tillverkning, rutiner, distribution, elförsörjning och utrustning så att detta medför så låg miljöförstöring som möjligt.
 • Minimera användandet av råvaror och ta bort miljöskadliga produkter.
 • Regelbunden information och utbildning av personalen i miljöfrågor.
 • Uppfylla producentansvaret genom att först och främst följa lagstiftarens och kundens krav på miljövänlighet och om möjligt skärpa dessa krav.
 • Samarbeta med våra leverantörer för att uppfylla vår miljöpolicy.
 • Redovisa öppet för kunder och allmänhet företagets miljöarbete.

Historik

 • Rostfria kärl

  Startade tillverkning av rostfria kärl

 • Cyklonreningsanläggningar

  Tillverkning av cyklonreningsanläggningar

 • Mellanrumsborstar

  Tillverkning av mellanrumsborstar för tänder

 • Tillverkningsmaskin

  Helautomatisk tillverkningsmaskin för mellanrumsborstar

 • Export

  Export av mellanrumsborstar till Finland

 • Vapenborstar

  Tillverkning av vapenborstar

 • Plastbelagd tråd

  Mellanrumsborstar med plastbelagd tråd

 • Export

  Export av mellanrumsborstar till Japan

 • Utbytbart handtag

  Mellanrumsborstar med utbytbart handtag

 • Fast handtag

  Mellanrumsborstar med fast handtag

 • Blisterförpackning

  Ny blisterförpackning

 • Miljöpolicy

  Egen miljöpolicy

 • Patent

  Patent på utbytbart handtag

 • Nya maskiner

  Nya tillverkningsmaskiner tas i drift

 • Blisterförpackning

  Ny blisterförpackning

 • Automatisering

  Ytterligare automatisering av maskinerna.

Kvalitetspolicy

 • Att efter kundens önskemål och specifikationer tillverka och leverera mellanrumstandborstar för tänder    
 • Att ständigt utveckla metoder, maskiner och material för att kunna leverera konkurrenskraftiga produkter   
 • Att företagets personal ansvarar för att uppfylla ställda kvalitetkrav   
 • Våra policyers revideras 1 ggr/år av företagsledningen vid ledningens genomgång